“E 5” Nedir ? 
 

Kendisi Almanya’da “konuk işçi” olarak bulunmuş olanlar ya da ailesinden, yakınları veya komşuları arasından Almanya’da çalışan birisi bulunanlarımız için bir harf ve bir rakamdan oluşan “E5” ifadesi hiç de yabancı değildir.

Zira bu bir harf ve bir rakamdan oluşan ifade, her yıl özlemle beklenen tatilde memlekete giden yolu anlatır. Anlatıyordu, demek daha doğru olacak belki. Zor koşullar altında, yaban ellerde çalışanlarımız, alınterleri ile aldıkları arabaları ile memlekete doğru uzun bir yolculuğa çıkardı. Kimileri üç gün, kimileri iki gün yolda olurdu. Ailece.

E5, Türkiye ile gurbeti bağlayan yoldur.

CB halk bandı telsizde de öyle. Bu kısaltmanın CB halk bandı telsizdeki ifadesi, 27.915 Mhz frekansıdır. Bu frekansa salt dinleyici olarak kulak verenler, Türkiye’nin  çeşitli yörelerinden insanların, Avrupa’nın çeşitli bölgelerindeki arkadaşlarını, yakınlarını hatta aile mensuplarını çağırdıklarını duyacaktır.

Orta Avrupa bölgesinde, İtalya, Avusturya ve Almanya ekseninde kısa sayılabilecek bir süre içinde gerçekleştirdiğim otomobil yolculuğu boyunca Türkiye’den bir çok CB halk bandı telsiz istasyonunun, bu yol boyunca oldukça iyi bir şekilde dinlenebiliyor olması da kurulabilecek bağlantı konusunda bir ip ucu verse gerek.

Elbette bu konuda mevcut sınırlamaları da gözardı etmemekte yarar var. Anılan frekans,  CB halk bandı telsiz konusunda ülkeden ülkeye kimi küçük farklılıklar gösterse de, genel olarak izin verilen frekansın dışında. Bu frekanslarda yapılacak haberleşmenin, ilgili ülkelerin ilgili birimleri tarafından dinlenebildiği, izlenebildiği ve kısıtlayıcı kuralların yaptırımlarla pekiştirilebildiğinin unutulmamasında yarar ver.

Öte yandan seçilmiş olan bu frekansın kendisinin getirdiği kısıtlamalar da sözkonusu. 27.915 Mhz, amatör telsizcilerin kullandığı 28 Mhz bandının hemen altında kalıyor. “E” bandında çalışan normal bir CB halk bandı telsiz cihazı ile “E5”te buluşulup, görüşme için başka bir kanala geçilmek istendiğinde, 12. kanal ve yukarısı kanalların birer tabu, yasak olduğu asla unutulmamalıdır.

Bu nedenle, “E” bandındaki görüşmeler için, buluşma kanalı dışında 11 kanal bulunmaktadır. “Ara” özelliğine sahip cihazlarla iki kanal daha eklendiğinde 13 kanala ulaşılıyor. “E5”in hemen yan kanalı olan 27.925 Mhz’e denk gelen 6. kanalda ise Rus veya Ukraynalı istasyonlar, FM modulasyonu kullanıyor. Trafiğin yoğun ve propagasyonun güçlü olduğu zamanlarda sıkışıklık yaşanması sözkonusu.

Dikkat !

Daha önce de belirttiğim gibi, “E5” frekansı, ilgili ülkelerin, ilgili birimlerinin dinleyebildiği, izleyebildiği ve zaman zaman da çeşitli yaptırımlarla kullanılmasını hoş karşılamadığını ifade ettiği bir frekans. Bu frekansta yapılacak haberleşme sırasında, sadece “göz yumulan” bir haberleşme içinde olduğunuzu gözden uzak tutmayınız.

Türk Telsiz Kanunu’na göre de bu frekansın izin verilen frekanslar arasında olmadığını unutmayınız.

Çağrı adınızla birlikte, gerçek adınızı ve adresinizi kullanmayınız. Diğer kişilerin de sizin gerçek adınızı kullanmalarına izin vermeyiniz.  “Göz yumulan” bir haberyeşme gerçekleştirdiğinizi akıldan çıkarmayarak, komşularınızda enterferansa meydan vermeyiniz, buna neden olacak “ilavelerden” sakınınız. Bunun için de, SWR’nizin uygun olmasına, kablonuzun kaliteli ve bağlantı noktalarının yalıtılmış olmasına dikkat ediniz. Kullanacağınız kaliteli bir TV ve FM filtresi, size oldukça yardımcı olacaktır.

73'ler TA2IBY