Bunları biliyor musunuz?

1983 yılına kadar Türkiye'de telsiz kullanmak (ister amatör olsun ister CB) yasaktı. Bu kanunda antenlerin hangi yükseklikte, havalimanlarına ne kadar uzakta, askeri alanların ne kadar yakınında olabileceğine kadar yazıyordu. Belki daha iyidi. Merak ediyorsanız buradan indirip okuyabilirsiniz. 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu'ndan bahsediyorum.

Bugünkü mevzuat daha sade, anlaşılır. Bunca açık seçik mevzuata rağmen bihaber (bilmeyen, haberi olmayan demek)  "amatörleri" görünce.

Amatör telsiz ile ilgili ulusal mevzuatımız

 

1 )"Elektronik Haberleşme Kanunu"

Kanun No: 5809

Resmi Gazete 27050 (Mükerrer) 10.10.2008

İlgili  bölüm için tıklayınız

Amatör Kanun-Yönetmelik

Amatör telsizcilik, çok özet bir şekilde

5.11.2008 tarihinde yayınlanan 5809 Sayılı "Elektronik Haberleşme Kanunu" ile belirlenmiştir.

" Amatör telsizcilik

            MADDE 43 – (1) Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere, Telsiz İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen esaslara ve ücretlere göre Amatör Telsizcilik Belgesi verilir."

Bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerle ise ayrıntılar belirlenmiştir.

Örneğin Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği, bant planı, çağrı adları ve benzeri (bizi de ilgilendiren) konuları düzenlemiştir.

"Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği" 18 Temmuz 2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Yine bu kanun ve yönetmeliğe bağlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan "Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği" sınavların nasıl yapılacağını, belgelerin nasıl düzenleneceğini düzenlemiştir.

 

2) "Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği"

Resmi Gazete: 27292 18.07.2009

  Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği metni için menü için tıklayınız (yeni pencere açılacaktır) 

 

3) "Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği"

Resmi Gazete: 27482 03.02.2010

Okumak için tıklayınız